Pompy ciepła

Jesteśmy oficjalnym dystrybutorem producenta pomp ciepła Hisense i Kaisai

Współpracujemy z Qingdao Hisense HVAC Equipment Co., Ltd. jest spółka zależną należąca w całości do Qingdao Hisense Hitachi Air-Conditioning Systems Co., Ltd., założoną w 2003 roku, będącą spółką z kapitałem mieszanym Hisense i Hitachi (przekształcona w Johnson Control Hitachi w 2015 r.). Firma integruje rozwój technologii dla systemów klimatyzacji oraz pomp ciepła, wytwarzanie produktów, marketing i szeroką gamę usług wspierających. Przy pełnym wsparciu wszystkich udziałowców, takich jak Hisense i Johnson Control Hitachi, Hisense HVAC dąży do osiągnięcia pozycji lidera rynku w branży. W ramach firmy Hisense powstałej w 1969 roku, będącej także naczelną marką koncernu działa szereg znanych i globalnych brandów: Hisense, Toshiba, Gorenje, Asko, Atag, Hitachi, York I Sanden.

Współpracujemy również z THERMOSILESIA – czołowym polskim dostawcą nowoczesnych, wydajnych i energooszczędnych urządzeń z branży klimatyzacji, wentylacji i ogrzewnictwa. Są właścicielem marki klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso, a także oficjalnym partnerem i autoryzowanym dystrybutorem klimatyzatorów i pomp ciepła z grupy MIDEA (Kaisai, Sebra, Netsu, Hyundai a także LG)

Jak działa pompa ciepła

POMPA CIEPŁA – JAK DZIAŁA?

Pompy ciepła chronią klimat, ponieważ pobierają około trzech czwartych energii do ogrzewania z otaczającego nas środowiska. Najczęstszymi źródłami ciepła dla tych urządzeń są powietrze, grunt i wody gruntowe.
Aby wykorzystać ciepło z otoczenia, pompy ciepła wymagają tylko niewielkiej mocy elektrycznej do napędu procesów i do działania pompy obiegowej. W zależności od tego, czy pozyskują energię z powietrza, gruntu, czy z wody, różnią się nieco pod względem technologii i cen. Inne mogą być również wymogi prawne związane z ich montażem.

Co więcej korzystanie z tych zasobów jest wyjątkowo korzystne dla naszego domu, bo oprócz wspomnianych już korzyściach ekologicznych, nie potrzebujemy również kotłowni, składu opału ani całej infrastruktury związanej z gromadzeniem i przetwarzaniem tradycyjnych paliw.

Pompa ciepła, dzięki wykorzystaniu odpowiednich procesów termodynamicznych, jest w stanie przetworzyć energię pierwotną i dostarczyć ją do naszej instalacji grzewczej zgodnie z naszym zapotrzebowaniem. W tym procesie wykorzystuje się dodatkowo zasilanie, najczęściej prądem elektrycznym. Zatem korzystamy z darmowej energii z gruntu, wody lub powietrza, a płacimy jedynie za jej transport (rachunki za prąd).

Pompa ciepła: genialna i prosta technologia!
System ogrzewania pompy ciepła składa się z trzech części:

– systemu źródła ciepła, który pobiera energię potrzebną ze środowiska;
– samej pompy ciepła, która powoduje, że odzyskane ciepło z otoczenia jest użyteczne;
– oraz systemu dystrybucji i przechowywania ciepła, który rozprowadza lub tymczasowo przechowuje ciepło w domu

Proces techniczny przebiega w trzech krokach.

Krok 1: Pobór ciepła

W systemie źródła ciepła krąży ciecz, często roztwór glikolu (dawniej była to tzw. solanka), czyli woda zmieszana ze środkiem przeciw zamarzaniowym. Ciecz absorbuje ciepło z otoczenia, np. z gruntu lub wód gruntowych, i transportuje je do pompy ciepła.
Wyjątkiem są powietrzne pompy ciepła. Zasysają one powietrze zewnętrzne przez wentylator, który dostarcza ciepło z otoczenia bezpośrednio do pompy ciepła.

Krok 2: Wykorzystanie ciepła

Pompy ciepła mają również obieg, w którym krąży gazowy czynnik chłodniczy. W wymienniku ciepła, tzw. parowniku, następuje przekazanie energii środowiska z pierwszego obiegu do czynnika chłodniczego. Efektem jest odparowanie czynnika chłodniczego. W przypadku powietrznych pomp ciepła to powietrze zewnętrzne ogrzewa czynnik chłodniczy.

Para czynnika chłodniczego jest pobierana przez sprężarkę. Podnosi ona poziom temperatury czynnika chłodniczego, więc robi się on cieplejszy. W innym wymienniku ciepła, tzw. skraplaczu, gorący czynnik chłodniczy w postaci gazu pod wysokim ciśnieniem jest skraplany i oddaje ciepło. Następnie skroplony czynnik chłodniczy trafia do zaworu rozprężnego. Tam ponownie zmniejsza się jego ciśnienie, a czynnik zmienia stan skupienia na ciekły.

Krok 3: Ogrzewanie

W ogrzewanym budynku znajduje się instalacja grzewcza i zasobniki magazynujące ciepło. Zwykle krąży w niej woda jako czynnik grzewczy. Woda przejmuje ciepło, które czynnik chłodniczy oddał w skraplaczu w trakcie skraplania i kieruje go do systemu dystrybucji, takiego jak ogrzewanie płaszczyznowe lub grzejniki, do zbiornika wody grzewczej lub ciepłej wody użytkowej.