Kompensacja Mocy Biernej

Kompensacja mocy biernej

Większość urządzeń pobiera z sieci energię czynną i bierną. Energia czynna zamieniana jest na pracę użyteczną i ciepło strat, natomiast energia bierna pulsuje pomiędzy źródłem energii i odbiornikiem. Jest niezbędna do prawidłowego działania odbiorników.
Bierna energia dzieli się:
• Bierną pobraną (indukcyjną) – pobierana jest przez urządzenia wykorzystujące zjawisko indukcji: piece indukcyjne, transformatory czy oświetlenie LED
• Bierną oddaną (pojemnościową) – pojemnościowa jest oddawana do sieci – nie oznacza to jednak, że jest ona bezpłatna.
Nadmiar tej energii jest niekorzystny i skutkuje naliczeniem dodatkowych kosztów dla odbiorcy energii. Jednak wydatków tych można uniknąć – skuteczną metodą na obniżenie wysokości opłat jest kompensacja mocy biernej. Naliczenie opłat oznacza, że przekroczyłeś określone w umowie limity. Zwykle dzieje się to wtedy, gdy współczynnik przekracza wartość 0,4 albo gdy twoje urządzenia wprowadzają do sieci energię bierną pojemnościową.

Gdzie znaleźć informację o opłacie za moc bierną?

Kompensator mocy biernej, co to jest?

Kompensator mocy biernej jest to urządzenie służące do równoważenia energii biernej pobieranej przez urządzenia elektryczne (odbiorniki) a energią o takiej samej lub zbliżonej wartości, jednak o przeciwnym zwrocie.

Kompensowanie energii indukcyjnej odbywa się za pomocą specjalnych kondensatorów, natomiast kompensacja mocy biernej pojemnościowej wymaga zastosowania urządzeń określanych jako dławiki kompensacyjne. Efektem tego procesu jest brak konieczności przesyłania mocy biernej od wytwórcy do odbiorcy, co pozwala zredukować koszty związane z dystrybucją energii.

Działanie kompensatora

Zalety aktywnej kompensacji mocy biernej :

  • Obniżanie rachunków za energię elektryczną,
  • Zredukowanie ponadnormatywnego poboru energii biernej
  • Ustabilizowanie pracy systemu elektroenergetycznego
  • Ograniczenie powstawania dodatkowych strat energii czynnej.

Przykłady

Przed

Po

Przed

Po

Przed

Po