Dofinansowania

polska-energia-grupa-kapitałowa-frozen

Program Rządowy „Mój Prąd”

23 lipca 2019 roku premier Polski zapowiedział program dofinansowań „Mój Prąd” w ramach którego właściciel każdej nowej instalacji fotowoltaicznej może liczyć na dotację bezzwrotną w kwocie 5000 PLN. Planowany budżet programu wynosił 1 mld złotych. Pierwsza edycja programu zakończyła się 20.12.2019. Kolejna edycja 2.0 wystartowała 13.01.2020 z kontynuacją założonego budżetu

Niestety budżet wyczerpał się już październiku 2020 roku, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej postawił dołożyć do puli dodatkowe 100 milionów złotych co powiększyło planowany budżet do 1 mld 100 mln złotych i pozwoliło dofinansować 220 tysięcy instalacji fotowoltaicznych. Środków wystarczyło do 6.12.2020 roku.

Kolejna edycja programu Mój Prąd 3.0 wystartowała 1.07.2021 roku, budżet który wynosił 534 mln złotych wystarczył do 6.10.2021. Trzecia edycja programu pozwoliła na dofinansowanie kolejnych 178 tysięcy instalacji fotowoltaicznych.

Na rok 2022 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplował kolejny nabór programu Mój Prąd tym razem 4.0, który ewoluował w 4.0+ a tym samym zostały zwiększone kwoty dofinansowań dla instalacji fotowoltaicznych. Ponadto można było otrzymać dofinansowanie na takie urządzenia jak: magazyn energii elektrycznej oraz cieplnej, system zarządzania energią. Nabór zakończył się przed planowanym terminem na 31.03.2023 dokładnie 17.03.2023.

Od 22.04.2023 trwa piąta edycja programu Mój Prąd oznaczona numerem 5.0. Względem programu 4.0+ zasady pozostały niezmienne, jednak pojawiło się dofinasowanie na kolektory słoneczne oraz pompy ciepła. Termin składania wniosków określony został do 31.12.2023, a budżet programy wynosi  855 milionów złotych, jednak nieoficjalnie NFOŚiGW planuje przeznaczyć dodatkowe 400 milionów w przypadku dużego zainteresowania programem, co powoduje że pula w dotacji 5.0 jest wyższa niż w poprzednich edycjach.

ULGA TERMOMODERNIZACYJNA

 

Właściciele domów, którzy zainstalowali panele fotowoltaiczne mogą odliczyć je od podatku dochodowego (bez względu na dopłaty w ramach programu “Mój prąd”). Z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać innych przypadkach. Małżonkowie mogą odliczyć ponad 100 tys. zł w ciągu kilku lat.

Odliczenia od podatku w ramach ulgi termomodernizacyjnej przysługują od początku 2019 roku. Z ulgi mogą skorzystać osoby, które rozliczają swoje dochody według skali podatkowej 18 i 32 proc., stosujący jednolitą stawkę 19 proc., a także ci, którzy opłacają ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Od roku 2022 ulga na podstawowym progu wynosi 12%.

Polega to na tym, że od podstawy obliczenia podatku odlicza się poniesione wydatki. Ich katalog został określony w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju. Lista jest długa, obejmuje też ogniwa fotowoltaiczne wraz z osprzętem oraz usługę montażu instalacji fotowoltaicznej.

Komu przysługuje ulga termomodernizacyjna?

Ulga termomodernizacyjna przysługuje wyłącznie podatnikowi, który jest właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego. Chodzi o budynek wolno stojący albo w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość. Dopuszcza się w domu wydzielenie do dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 proc. powierzchni domu. Budynek musi spełnić tę definicję najpóźniej w dniu dokonania odliczenia.

Ulga przysługuje również, gdy instalacja fotowoltaiczna została zamontowana na innym budynku, np. garażu, budynku gospodarczym, lub na gruncie lecz służy budynkowi mieszkalnemu.

Gdy kwota odliczenia jest wyższa od rocznego dochodu, to można tę nadwyżkę odliczyć w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Ulgę termomodernizacyjną wykazuje się w załączniku PIT-O oraz w deklaracji podatkowej, wpisując do niej sumę odliczeń wykazanych w PIT-O.

PROGRAM “CZYSTE POWIETRZE”

29 czerwca 2018 Nardodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej wystartował z kampanią edukacyjno-szkoleniową programu Czyste Powietrze.
Głównymi założeniami programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynkó mieszkalnych jednorodzinnych.
Budżet programu wynosi 103 mld złotych a czas trwania programu szacowany jest na okres od 2018 do 2030 roku. Podpisywanie umów z beneficjentami potrwa do 31.12.2027r. a środki będą wypłacanie przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do 30.09.2029 roku.

Dla kogo przeznaczony jest program ?
Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Na co ?
Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Ile ?
Dotacja może wynosić do 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania
i 99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania.

Więcej szczegółówych informacji można uzyskać na oficjalnej stronie programu
https://czystepowietrze.gov.pl/