Dofinansowania

Pomagamy naszym klientom w przygotowaniu i złożeniu wniosków w programach dofinansowań takich jak: Mój Prąd, Moje Ciepło, Czyste Powietrze, Czyste Powietrze Prefinasowanie

Mój Prąd
Program Mój Prąd pozwala na sfinansowanie części kosztów związanych z zakupem i montażem nowej instalacji fotowoltaicznej o mocy od 2 do 10 kWp. Program przewidzany jest na lata 2019-2025, w tym okresie zaoferował już 5 edycji. W ostatniej 5. edycji można było uzyskać 6 tysięcy złotych dotacji do samej instalacji fotowoltaicznej lub 7 tysięcy w przypadku zakupu dodatkowego urządzenia, takiego jak magazyn energii elektrycznej lub cieplnej, systemów zarządzania energią, pompy ciepła czy paneli solarnych. Prosumenci, którzy skorzystali z poprzednich edycji mogli liczyć na dodatkowe 3 tysiące złotych oraz dotację na dodatkowe urządzenie pod warunkiem zmiany systemu rozliczeń z net-metering na net-billing.
Piąta edycja programu została przedwcześnie zakończona z powodu wyczerpania środków. Aktualnie trwają prace nad uruchomieniem Mój Prąd 6.0.

Moje Ciepło
Program przeznaczony dla właścicieli i współwłaścicieli nowych budynków jednorodzinnych, wspierający zakup oraz montaż pompy ciepła. Dotacja może wynieść od 7 do 21 tys. złotych (od 30 do 45% kosztów kwalifikowanych inwestycji).

Czyste Powietrze
Sztandarowy, ogólnopolski program dopłat umożliwiający termomodernizację budynku – wymianę nieefetywnego źródła ciepła na paliwo na nowoczesne, ekologiczne źródło ciepła, np pompę ciepła. W ramach programu udzielona być może tekże dopłata do mikroinstalacji fotowoltaicznej. Program oferuje również możliwość prefinansowania, które pokrywa koszty termomodernizacji i wymiany źródła ciepła do 100% kosztów kwalifikowanych. Maksymalnie można uzyskąc do 135 tysięcy złotych dotacji w przypadku najwyższego proziomu dofinansowania z kompleksową termomodernizacją.

Ulga termomodernizacyjna

W ramach ulgi termomodernizacyjnej (od dochodu w PIT lub w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych) można odliczyć nawet do 53 tysiące złotych. Jest to suma wydatków w odniesieniu do wszystkich realizowanych przez właściciela budynku przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Zaletą ulgi jest możliwość połączenia jej z dotacjami rządowymi oraz gminnymi, jednak co ważne ulgę można zastosować tylko do koszów które nie zostały pokryte przez dotację.