Dofinansowania

polska-energia-grupa-kapitałowa-frozen

Program Rządowy „Mój Prąd”

23 lipca 2019 roku premier Polski zapowiedział program dofinansowań „Mój Prąd”  w ramach którego właściciel każdej nowej instalacji fotowoltaicznej może liczyć na dotację bezzwrotną w kwocie 5000 PLN.

Najważniejsze założenia programu:

  • 5000 PLN bezzwrotnej dotacji dla postawionej instalacji
  • Tylko dla osób fizycznych
  • Całkowity budżet 1 miliarda PLN, czyli skorzysta 200 000 rodzin.
  • Wielkość instalacji musi wynosić od 2 do 10 kWp
  • Organ zarządzający – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

ULGA TERMOMODERNIZACYJNA

 

Właściciele domów, którzy zainstalowali panele fotowoltaiczne mogą odliczyć je od podatku dochodowego (bez względu na dopłaty w ramach programu “Mój prąd”). Z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać innych przypadkach. Małżonkowie mogą odliczyć ponad 100 tys. zł w ciągu kilku lat.

Odliczenia od podatku w ramach ulgi termomodernizacyjnej przysługują od początku 2019 roku. Z ulgi mogą skorzystać osoby, które rozliczają swoje dochody według skali podatkowej 18 i 32 proc., stosujący jednolitą stawkę 19 proc., a także ci, którzy opłacają ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Polega to na tym, że od podstawy obliczenia podatku odlicza się poniesione wydatki. Ich katalog został określony w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju. Lista jest długa, obejmuje też ogniwa fotowoltaiczne wraz z osprzętem oraz usługę montażu instalacji fotowoltaicznej.

Komu przysługuje ulga termomodernizacyjna?

Ulga termomodernizacyjna przysługuje wyłącznie podatnikowi, który jest właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego. Chodzi o budynek wolno stojący albo w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość. Dopuszcza się w domu wydzielenie do dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 proc. powierzchni domu. Budynek musi spełnić tę definicję najpóźniej w dniu dokonania odliczenia.

Ulga przysługuje również, gdy instalacja fotowoltaiczna została zamontowana na innym budynku, np. garażu, budynku gospodarczym, lub na gruncie lecz służy budynkowi mieszkalnemu.

Gdy kwota odliczenia jest wyższa od rocznego dochodu, to można tę nadwyżkę odliczyć w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Ulgę termomodernizacyjną wykazuje się w załączniku PIT-O oraz w deklaracji podatkowej, wpisując do niej sumę odliczeń wykazanych w PIT-O.